Velkommen til Terapeutisk Udviklingscenter

Grethe Aagaard

v/ Grethe Aagaard

Mariahospitalet
Blegbanken 3, St.v.
7100 Vejle

Telefon: 21 64 30 87
E-mail: gaa.terapi@os.dk


Dansk Psykoterapeut-forening

 

 

 

MPF. Medlem af dansk psykoterapeutforening.
NFSU. Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykiatri.

Dansk Psykoterapeutforening blev stiftet i 1993 under navnet Psykoterapeut Foreningen,som en interesseorganisation for professionelle, erfarne psykoterapeuter. 

I Danmark kan desværre hvem som helst uden psykoterapeutisk uddannelse kalde sig psykoterapeut. Det giver en meget usikker situation for dem, der skal finde en psykoterapeut. To af Dansk Psykoterapeutforenings vigtigste formål er derfor at sikre brugerne mulighed for at finde en veluddannet psykoterapeut samt at søge at få gennemført en officiel godkendelsesordning af psykoterapeuter. For at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal man have

- en relevant lang eller mellemlang videregående grunduddannelse og efterfølgende 
mindst tre års erhvervserfaring samt

- gennemført en  psykoterapeutisk efteruddannelse svarende til de vejledende kriterier 
udsendt af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet.

Etik
Psykoterapi er et fag, der stiller store krav til terapeutens etiske holdninger og menneskelige værdigrundlag. Derfor har Dansk Psykoterapeutforening udarbejdet et sæt etiske regler, som medlemmerne er forpligtede til at overholde. Medlemmerne forpligter sig desuden til at holde sig fagligt ajour. Foreningen har et permanent etikudvalg.
Næste side: Kontaktoplysninger